Denní zamyšlení s Písmem

28. 3. 2011

28. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky.


/Ž 13, 8/


Bůh nemění názory a postoje jako ponožky, tak jako my lidé. Co o sobě zjevil v Písmu je stále platné i dnes. Jeho věrnost k Tobě zůstává stálá.

Zdroj: Jump.cho.cz

Zobrazeno 2323×

Komentáře

Karel-čtvrtý

Co o sobě zjevil v Písmu je stále platné i dnes. ⇒ Taky si to myslím ⇒ Exodus 20:8  Pomni na den sobotní, abys jej světil.
9  Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své;
10  Ale dne sedmého odpočinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých.
11  Nebo v šesti dnech učinil Hospodin nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Hospodin dne sobotního, a posvětil ho.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka