Denní zamyšlení s Písmem

4. 4. 2011

4. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin můj hlasitý pláč slyší, Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.


Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mě ve svém rozhořčení.
Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu, Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem.
Má duše je tolik vyděšená, a ty, Hospodine, dokdy budeš váhat?
Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství mě zachraň!
Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v podsvětí vzdá někdo chválu?
Vyčerpán jsem nářkem, každé noci smáčím svou podušku pláčem, skrápím slzami své lože.
Zrak mi slábne hořem, kalí se mi vinou všech mých protivníků.
Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti! Hospodin můj hlasitý pláč slyší,
Hospodin slyší mou prosbu, moji modlitbu Hospodin přijme.
Hanba a velký děs padnou na všechny mé nepřátele. Pryč odtáhnou v náhlém zahanbení.

/Ž 6/


Zůstaň u verše, který je Ti blízký. Pokud dnešní žalm tzv.není pro Tebe, pros o milosrdné srdce a zkus dnes být nablízku někomu, kdo je nešťastný apod. Nech si Pánem ukázat, komu máš prokázat milosrdenství.

Zdroj: jump.cho.cz

 

Zobrazeno 2144×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka