Denní zamyšlení s Písmem

18. 9. 2011

18. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše."


Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.
Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.
„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.
Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše."

/Iz 55, 6-9/


Zkus si opakovat tento výrok Hospodinův vždy, když se ti bude zdát, že se něco mělo stát jinak, že to není podle tvých představ...

 

Sdílet

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka