Denní zamyšlení s Písmem

5. 12. 2011

5. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého."


Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.
Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají.
Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“
To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,‘ to jest přeloženo ‚Bůh s námi‘.
Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě.
Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.
/Mt 1, 18-25/Na cestě s Josefem, snoubencem Panny Marie, pěstounem Pána Ježíše
Úryvek, který tě bude provázet od soboty 3. 12. do úterý 6. 12.: Mt 1, 18-25

Komentář:
Josef učinil, jak mu anděl Hospodinův přikázal. Anděl Hospodinův se Josefovi ukázal ve snu a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta. Buď tam, dokud ti neřeknu. Josef vstal, vzal dítě i matku a odešel do Egypta. Josef je muž činu. Neotálí, neřeční, nediskutuje, jde a udělá, co je v dané chvíli třeba, protože je to nutné udělat. Stačí mu, že Bůh poslal anděla, který řekl, co má dělat.

Zdroj: Adventní doprovázení, CDM Petrinum Brno

Zobrazeno 1371×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka