Denní zamyšlení s Písmem

29. 1. 2012

29. 1. 2012 0:00
Rubrika: O Slově na den

Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě.


Pojďte, zaplesejme Hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy,
vstupme před jeho tvář s díkůvzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů!
Hospodin je velký Bůh, je velký Král nad všemi bohy.
On má v svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu.
Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořily jeho ruce.
Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil.
On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě,
jako v den pokušení na poušti v Masse, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy.

/Ž 95, 1-9/

Toto je dnešní žalm, který uslyšíš na mši svaté. Zkus otevřít své srdce pro Jeho hlas a nezatvrzuj se. Vždyť i ty jsi viděl/a Hospodinovy činy.

Zobrazeno 1165×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka