Denní zamyšlení s Písmem

16. 8. 2012

16. 8. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“


Tu Petr, naplněn Duchem svatým, k nim promluvil: „Vůdcové lidu a starší,
když nás dnes vyšetřujete pro dobrodiní, které jsme prokázali nemocnému člověku, a ptáte se, kdo ho uzdravil,
vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.
Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.
V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“
Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem
A když viděli, že ten uzdravený člověk tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli.
Poručili jim, aby opustili zasedání; pak se mezi sebou radili:
„Co s těmi lidmi uděláme? Bůh skrze ně způsobil zřejmý zázrak. Všichni, kdo bydlí v Jeruzalémě, to vědí, a my to nemůžeme popřít.
Aby se to však příliš nerozneslo v lidu, pohrozíme jim, že už Ježíše nikomu nesmějí zvěstovat.“
Zavolali je tedy a přikázali jim, aby jméno Ježíšovo vůbec nerozhlašovali a o něm neučili.
Ale Petr a Jan jim odpověděli: „Posuďte sami, zda je před Bohem správné, abychom poslouchali vás, a ne jeho. Neboť o tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet.“
A tak jim pohrozili a propustili je, protože nenašli nic, zač by je mohli potrestat; také měli obavy z lidu, neboť všichni chválili Boha za to, co se stalo.
Tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo totiž už přes čtyřicet let.

/Sk 4, 8-22/

Pročti si v klidu dnešní slovo. Nechej se jím oslovit. Zůstaň u verše, který Tě zasáhne, usvědčuje, povzbuzuje nebo je Ti nějak blízký.

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 623×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka