Denní zamyšlení s Písmem

20. 9. 2012

20. 9. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.


Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.
Tu otevřel ústa a učil je:
„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi."

/Mt 5, 1-12/

Blahoslavenství ukazují Ježíše jako skutečného znalce lidského života. Nemá iluze. Promlouvá ne k nějakým vysněným lidem, ale k lidem reálným. K těm, kteří pláčí, touží po pravdě a spravedlnosti... Zároveň jsou blahoslavenství výzvou, pozváním. Možná Ti v dnešním světě připadají spíše jako vzdálený pozdrav z minulosti, utopie. Nechej se oslovit jejich radikalitou, jemností a čistotou. Vyber si jedno z blahoslavenství a zkus se k němu vrátit i přes den. Modli se jej. Nechej si jím proměňovat srdce.

Společné téma několika týdnů: Být pravým učedníkem
To, že je někdo Ježíšovým učedníkem nemá napsáno na čele. Má to být zjevné z jeho jednání, skutků. Ježíš ke svým učedníkům často mluvil, jak mají/nemají jednat. Nikdy jim nedal žádné osvědčení s razítkem, že jsou jeho učedníky, kterým by se mohli chlubit, prezentovat. Jejich život a život každého dalšího učedníka má být tou vizitkou, že patří Ježíšovi.
 

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 941×

Komentáře

marujanickova

Díky.... =)

caerol

Krásné slovo na den :)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka