Denní zamyšlení s Písmem

17. 11. 2012

17. 11. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mnoho divů jsi už vykonal, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo.


Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal.
Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet
a
 do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina.
Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací, ani k těm, kteří se uchylují ke lži.
Mnoho divů jsi  vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze.

/Ž 40, 1-6/

Chval Pána za jeho věrnost k Tobě na Tvých cestách. Děkuj mu, připomeň si konkrétní činy jeho lásky k Tobě. Touží se s Tebou setkat i dnes.

Téma týdne: Na všech svých cestách
Úvodní verš minulého týdne z knihy přísloví říká „...poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky...“ Je to pozvání. Pozvání, aby se člověk učil vidět Boží blízkost a jeho jednání ve svém životě. Pozvání, abychom se učili dívat se Božíma očima, zvát ho do našich všedních dní, zvát ho mezi své kamarády, do své rodiny... Poznávat ho na všech svých životních cestách, tj.poznávat, že on je s námi, učit se vidět jeho přítomnost ve svém životě a také poznávat víc Ježíše. Být mu blíž.
 

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 810×

Komentáře

marionette

Hospodine, ani nedokážu vyjádřit svou vděčnost!! :)

Twixi

Skvělé!:-)

Káťa0

Můj druhý nejoblíbenější žalm :)

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka