Denní zamyšlení s Písmem

6. 5. 2013

6. 5. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže náš Bůh nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, vysvobodí nás.


Tehdy Nebúkadnesar, rozlícen a rozhořčen, rozkázal přivést Šadraka, Méšaka a Abed-nega. Tito muži byli hned přivedeni před krále.
Nebúkadnesar se jich otázal: „Je to tak, Šadraku, Méšaku a Abed-nego, že mé bohy neuctíváte a před zlatou sochou, kterou jsem postavil, jste se nepoklonili?
Nuže, jste ochotni v čase, kdy uslyšíte hlas rohu, flétny, citery, harfy, loutny a dud a rozmanitých strunných nástrojů, padnout a poklonit se před sochou, kterou jsem udělal?
Jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou!“
Šadrak, Méšak a Abed-nego odpověděli králi: „Nebúkadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď.
Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás.
Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme."

/Da 3, 13-18/

Navzdory nátlaku krále, pod hrozbou smrti zůstávají Šadrak, Mešak a Abed-nego věrni svému Bohu. Jasně a jednoznačně se postavili proti modloslužbě. Pros dnes Pána o odvahu k takovéto jasnosti a přímosti, věrnosti Bohu.

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 969×

Komentáře

sacman

..statečnost! kéž by se v pastoraci začala více oceňovat kromě poslušnosti taky odvaha a statečnost...

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka