Denní zamyšlení s Písmem

10. 3. 2014

10. 3. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

K tobě, Panovníku Hospodine, pozvedám své oči.


Hospodine, k tobě volám, pospěš ke mně, dopřej sluchu mému hlasu, když tě volám!
Jako kadidlo ať míří má modlitba k tobě, pozdvižení mých rukou jak večerní oběť.
Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých rtů hlídku,
nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu, ať se nedopustím svévolnosti s muži, kteří pášou ničemnosti; jejich vlídnosti okoušet nechci.
Spravedlivý ať mě třeba bije, pokládám to za milosrdenství, ať mě trestá, je to pro mou hlavu olej, má hlava to neodmítne, v jejich neštěstí se za ně ještě budu modlit.
Ať jsou jejich soudci svrženi na úbočí skály, ale spravedliví ať slyší, že vlídná jsou má slova.
Jako když se v zemi všechno seká a poltí, k jícnu podsvětí se sypou naše kosti.
K tobě, Panovníku Hospodine, pozvedám své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti,
ochraňuj mě před osidlem na mě políčeným, před léčkami pachatelů ničemností!
Svévolníci ať se chytí do svých tenat, kdežto já ať projdu!

/Ž 141/

Zůstaň u verše, který je Ti blízký.

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 778×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka