Denní zamyšlení s Písmem

29. 8. 2014

29. 8. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.


Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní,
neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.
‚Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov,
odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám, ale tvář Páně je proti těm, kteří činí zlo.‘
Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá.´

/1.Petr 3,8-14 /

Neměj strach. Bůh je na tvé straně.

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 873×

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka