Denní zamyšlení s Písmem

28. 3. 2015

28. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mnoho lidí v Ježíše uvěřilo...


Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho.
Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil.
Velekněží a farizeové svolali radu a řekli: „Co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení.
Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří, a přijdou Římané a odejmou nám toto svaté místo i národ.“
Jeden z nich, Kaifáš, velekněz toho roku, jim řekl: „Vy ničemu nerozumíte;
nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“
To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ,
a nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil vjedno.
Od toho dne byli tedy smluveni, že ho zabijí.
Proto Ježíš už nechodil veřejně mezi Židy, ale odešel odtud do kraje blízko pouště, do města jménem Efraim, a tam zůstal s učedníky.
Bylo krátce před židovskými velikonocemi a mnozí z té krajiny přišli před svátky do Jeruzaléma, aby se očistili.
Hledali Ježíše, a jak stáli v chrámě, říkali si mezi sebou: „Co myslíte? Přijde na svátky?“

/Jan 11,45-56/


Křesťan je povolán k tomu, aby do každého prostředí přinášel zvěst, že Bůh je větší než náš hřích.

 

Zdroj:http://www.biskupstvi.cz/storage/akt/pruvodcePostem2015.pdf

Zobrazeno 999×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka