Denní zamyšlení s Písmem

31. 3. 2015

31. 3. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš řekl Petrovi: Třikrát mě zapřeš.


Když to Ježíš řekl, v hlubokém zármutku dosvědčil: „Amen, amen, pravím vám, jeden z vás mě zradí.“
Učedníci se dívali jeden na druhého v nejistotě, o kom to mluví.
Jeden z učedníků, kterého Ježíš miloval, byl u stolu po jeho boku.
Na toho se Šimon obrátil a řekl: „Zeptej se, o kom to mluví!“
Ten učedník se naklonil těsně k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kdo to je?“
Ježíš odpověděl: „Je to ten, pro koho omočím tuto skývu chleba a podám mu ji.“ Omočil tedy skývu, vzal ji a dal Jidášovi Iškariotskému, synu Šimonovu.
Tehdy, po té skývě, vstoupil do něho satan. Ježíš mu řekl: „Co chceš učinit, učiň hned!“
Nikdo u stolu nepochopil, proč mu to řekl.
Protože měl Jidáš u sebe pokladnici, domnívali se někteří, že ho poslal nakoupit, co potřebují na svátky, nebo dát něco chudým.
Jidáš přijal skývu, a hned vyšel ven. Byla noc.
Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: „Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm;
Bůh jej také oslaví v sobě a oslaví jej hned.
Dítky, ještě jen krátký čas jsem s vámi. Budete mě hledat, a jako jsem řekl Židům, tak nyní říkám i vám: Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete.Šimon Petr mu řekl: „Pane, kam odcházíš?“ Ježíš odpověděl: „Kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš; budeš mne však následovat později.“
Šimon Petr mu řekl: „Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím.“
Ježíš odpověděl: „Svůj život za mne položíš? Amen, amen, pravím tobě: Než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“

/Jan 13,21-33.36-38/


Pojmenovat hřích a vyznat ho je cestou k odpuštění a poznání pravé tváře Boha, který je Láska.

 

Zdroj:http://www.biskupstvi.cz/storage/akt/pruvodcePostem2015.pdf

Zobrazeno 1611×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka