Denní zamyšlení s Písmem

23.11.2015

23. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu.“


Bratří moji, jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi.
Do vašeho shromáždění přijde třeba muž se zlatým prstenem a v nádherném oděvu. Přijde také chudák v ošumělých šatech.
A vy věnujete svou pozornost tomu v nádherném oděvu a řeknete mu: „Posaď se na tomto čestném místě,“ kdežto chudému řeknete: „Ty postůj tamhle, nebo si sedni tady na zem.“
Neděláte tím mezi sebou rozdíly a nestali se z vás soudci, kteří posuzují nesprávně?
Poslyšte, moji milovaní bratří: Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují?
Vy jste však ponížili chudého. Cožpak vás bohatí neutiskují? Nevláčejí vás před soudy?
Nemluví právě oni s pohrdáním o slavném jménu, které bylo nad vámi vysloveno?
Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sám sebe,‘ dobře činíte.
Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení.

/Jak 2,1-9/

Dělat rozdíly a tvrdit, že je nedělám, je tomuto světu vlastní. I my jsme tím někdy nakaženi. Dovolme si pročistit své vnímání a jednání v úctě k druhým bez rozdílu.

Zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 998×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka