Denní zamyšlení s Písmem

27.10.2019

27. 10. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„V boji, který mám za sebou, jsem bojoval ze všech sil …“


„V boji, který mám za sebou, jsem bojoval ze všech sil, závod jsem dokončil a ve víře vytrval.“                  /2 Tim 4,7/
 

Svatý Pavel splnil své poslání. Byl hrdinou víry. Žiješ i ty podobně? Můžeš očekávat Kristův druhý příchod nebo svůj poslední den s podobnou důvěrou v Boha, s pocitem, že jsi nepromarnil žádnou Boží milost?
 

1. čtení: Sir 35,15-17.20-22
žalm: Žl 34
2. čtení: 2Tim 4,6-8.16-18
evangelium: Lk 18,9-14

Zobrazeno 546×

Komentáře

Matonick

Poslední část listu, z níž je dnešní úryvek vybrán, tvoří především Pavlova řeč z vězení na rozloučenou. Apoštol zde prožívá poslední chvíle před smrtí s vědomím, že naplnil své poslání a že ho Pán zachrání pro nebeské království. Je plný důvěry v Boha. Své utrpení vkládá do Božích rukou. Uvědomuje si, že jeho život je u konce. Přesto můžeme z jeho slov vycítit, že nade vším se vznáší radost. Vyjadřuje svou apoštolskou zkušenost jako dobrý boj: boj vznešený, vítězný a poctivě vedený. „Běh jsem skončil, víru jsem uchoval.“ Věděl, že stojí na straně Dobra a Lásky, na straně Boha, který ho neopustí. Proto může s klidným svědomím napsat, že bojoval dobrý boj, že svůj závod doběhl až do cíle a splnil úkol, který mu byl svěřen. Může tedy radostně očekávat věnec určený vítězi.

Matonick

Za skutečného vítěze neprohlašuje však Pavel sebe, ale Boha. Ježíš Kristus – vítěz a Pán nad životem a smrtí – je konečným cílem křesťanů. Pavel nastavuje zrcadlo našemu vztahu k Bohu. Každý z nás jsme byli Bohem povoláni k jedinečnému a neopakovatelnému závodu, jehož cílem však není doběhnout na prvním místě. Při tomto běhu vůbec nezáleží na tom, jak rychle kdo běží, ale jak kvalitně. Ptejme se tedy, jak běžíme svůj běh a ptejme se také, kam běžíme.

Matonick

Ve sportu se vrcholových akcí mohou zúčastnit špičkově připravení sportovci, kteří se po mnoho let připravují. Závod, ke kterému zve Bůh, může běžet každý. Bůh je ochoten připravit každého osobně na start. V průběhu závodu zajistí posilující a občerstvovací stanice. Tak se můžeme po celou dobu sytit Božím slovem, modlitbou a svátostmi. Pak nás v cíli čeká věnec, který nám předá sám Pán. Bůh má připraven věnec spravedlnosti, protože sám je spravedlivý soudce. Bůh vystupuje jako ten, kdo zná cestu a je ochoten nám pomoci, abychom i my doběhli svůj závod do cílové rovinky a protnuli cílovou pásku.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka