Denní zamyšlení s Písmem

2.12.2019

2. 12. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…ale řekni jen slovo…“


„Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven.“             /Mt 8,8/
 

Jediné slovo, které Ježíš řekl, dokázalo uzdravit nemocného, který ležel daleko od Něj. I naše slova mají velkou moc. Snažme se jich užívat tak, aby druhé uzdravovala a nezranila.
 

1. čtení: Iz 2,1-5
žalm: Žl 122
evangelium: Mt 8,5-11

Zobrazeno 1136×

Komentáře

Matonick

Jediné slovo, které Ježíš řekl, dokázalo uzdravit nemocného… Slovo má obrovskou sílu. Má sílu dávat život a dokonce i ho brát. Slovem byl stvořen celý Vesmír.“Na počátku bylo SLOVO… to slovo se stalo tělem … Všechny věci skrze ně učiněny jsou a není na světě nic, co by bez něj učiněno bylo…” Náš Stvořitel mluvil! A viděl, že to bylo dobré…”! I naše slova jsou mocnou silou, která v našem životě, vztazích, práci, těle… mají moc tvořit harmonické uspořádání, a tedy zdraví, nebo disharmonii, chaos a nemoc. Písmo praví: „Buďte vnímaví pro Boží slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může vás zachránit, spasit vaše duše“ (srov. Jak 1,21). Bůh nám dává své Slovo jako životodárný pokrm, které nám dává růst a umožňuje nám, aby náš život byl plodný i v našich těžkostech.

Matonick

Život nás někdy zraní a my se obracíme k Božímu plánu zády, vzdalujeme se Bohu. Jsme zarmouceni. Vezměme si Boží Slovo! Jsme na dně? Chopme se Božího Slova! Boží Slovo nás naplní silou a radostí! Je důležité přečíst si během dne alespoň několik veršů z evangelia! Ne, abychom se je naučili nazpaměť. Ale abychom nalezli Ježíše, protože Ježíš je přítomen právě ve svém slově, ve svém evangeliu. Pokaždé, když čteme úryvek z Bible, nacházíme Krista. Proto se pokoušíme denně se zamýšlet alespoň nad jednou, byť maličkou pasáží z Písma.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka