Denní zamyšlení s Písmem

19.1.2020

19. 1. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jsi mým služebníkem…proslavím se Tebou.“


„Hospodin mi řekl: „Jsi mým služebníkem, Izraelem, proslavím se Tebou.“/Iz 49,3/

Jak můžeme Boha proslavit a jak Mu co nejlépe sloužit? Věrností evangeliu, láskou k bližním, vytrvalostí až do konce, ...

1. čtení: Iz 49,3.5-6
žalm: Žl 40
2. čtení: 1Kor 1,1-3
evangelium: Jan 1,29-34

 

Zobrazeno 531×

Komentáře

Matonick

Ocitáme se uprostřed útlaku Izraelitů v babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. Tehdy Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání a bude světlem všem národům! Hospodinovým služebníkem je ve Starém zákoně nazýváno mnoho osob – například Mojžíš, David nebo Izajáš – v židovské i křesťanské tradici Mesiáš. Je obtížné říci, kdo byl původně míněn „služebníkem“. Je to Boží lid jako prostředník mezi Hospodinem a jinými národy? Nebo proroci? Tento Boží služebník se někdy jeví jako jednotlivá osoba, někdy jako obraz izraelského národa. Pán se chce proslavit svým služebníkem! Tento paradox poukazuje na tajemství jeho identity: kdo je ten služebník, že se jím chce proslavit Bůh? Jako křesťané známe tyto texty, neboť v Novém zákoně se vztahují na Ježíše Krista.

Matonick

„Řekl mi: Nestačí, že jsi mým služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět“. Setkáváme se s prvním úkolem služebníka. Přivést zpět národ Izraele ze zajetí nepřítele do vlasti k Hospodinu. „Proto tě dám národům jako světlo, aby se spása má rozšířila až do končin země.“ Poslání je rozšířeno na všechny národy. Není v něm příslib Boha, abychom se stali ideálními a dokonalými, ale Boha, který přese všechny naše chyby, pády a temné stránky v nás věří, nás povzbuzuje a nás povolává. Že nikdy nedokážeme dosáhnout představy tohoto ideálu, by nemělo vést k tomu, že se o to nebudeme snažit, ale mělo by nás povzbudit, abychom jako jeho služebníci i přes naše slabosti prokazovali bližním lásku a milosrdenství, Bohu díky, Ježíši Kristu víru a naslouchali Duchu svatému.

Matonick

Pozoruhodné je, že Služebník má být „světlem národů.“ Světlo zde znázorňuje život (Ž 56,14) nebo Boží blízkost (Ž 97,11). Hospodinův služebník je znovu povýšen novým úkolem. Formulace „až do končin země“ znamená, že adresáty Hospodinovy zvěsti jsou i nejvzdálenější národy. Pohanské národy nejsou méněcenné vzhledem k Izraeli. Před Bohem mají stejnou důstojnost jako jeho vyvolený lid. My křesťané vyznáváme, že se Bůh proslavil svým Služebníkem a zároveň Synem – Ježíšem. Podobně jako byl Hospodinův služebník poslán nejprve k Izraelitům a potom teprve k pohanům, obracel se také Ježíš – i církev – nejprve k Židům a potom k pohanům, tedy i k nám.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka