Denní zamyšlení s Písmem

7.1.2020

7. 1. 2020 10:13
Rubrika: Nezařazené

„Pojďte za mnou…“


„Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“/Mt 4,19/

I Tebe volá. Pojď, jak jsi, a neboj se svých nedostatků. Pokud Mu důvěřuješ, On se postará a povede Tě.

1. čtení: 1Jan 3,22 – 4,6
žalm: Žl 2
evangelium: Mt 4,12-17.23-25

 

Zobrazeno 511×

Komentáře

Matonick

Kristus, jehož slovo dokáže dělat zázraky , má moc pů¬sobit na lidská srdce a získávat je svou láskou tak, aby se z jeho služebníků mohli stát „rybáři lidí".Ježíš si vybral nevzdělané rybáře, protože nebyli zatíženi tradicemi a myl¬nými zvyky své doby. Byli přirozeně schopní a přitom skromní a učenliví. Byli to muži, které mohl vychovat pro své dílo. Mnozí lidé v běžném životě vykonávají svoji každodenní práci a ani netuší, že kdyby využili svých skrytých schopností, mohli by se zařadit mezi nejvýznamnější osob¬nosti světa. Je třeba, aby v nich nevyužité schopnosti probudila zkušená ru¬ka. Právě tyto lidi Ježíš povolával ke spolupráci a nabízel jim svoji společnost. Ani nejslavnější lidé světa neměli takového učitele. Když učedníci vyšli ze Spasitelovy školy, byli z nich vzdělaní muži.

Matonick

Podobali se mu myšlením i povahou a ostatní na nich poznali, že byli s Ježíšem. Ježíšovi učedníci neměli žádné předpoklady k získání slávy. Bylo zcela zřejmé, že za zdárné výsledky svého úsilí vděčili jen Bohu. Jejich životy, změny jejich povahových vlastností a neobyčejné dílo, které Bůh jejich prostřed¬nictvím uskutečnil, svědčí o tom, co chce Pán vykonat pro všechny vnímavé a poslušné lidi. Nejvíce dobra vykoná ten, kdo nade vše miluje Krista. Nemyslí na sebe, nechává se vést Duchem svatým, žije život cele zasvěcený Bohu a jeho pro-spěšnost je potom nekonečná. Pokud budou lidé vytrvale zachovávat nezbytná pravidla, Bůh je bude učit hodinu co hodinu, den co den. Chce jim projevit svoji milost.

Matonick

Bůh přijímá lidi takové, jací jsou, a připravuje je pro svoji službu. Duch svatý probouzí schop¬nosti v každém, kdo jej přijímá. Člověk oddaný Bohu se pod vedením Ducha svatého harmonicky rozvíjí a získává sílu k pochopení i zachovávání Božích požadavků. Slabá a nestálá povaha se mění v silnou a pevnou. Trvalá oddanost vytváří mezi Ježíšem a jeho učedníkem tak těsný vztah, že se křes¬ťan začne Kristu svou povahou i myšle¬ním podobat. Ve spojení s Ježíšem získává jasnější vidění a širší rozhled. Je bys¬třejší a rozvážnější. Lidé s nejvyšším vzděláním se mnohému naučili od obyčejných křesťanů, které svět pova¬žuje za nevzdělané. Tito nenápadní učedníci však získali vzdělání v té nejvyšší ze všech škol. Seděli u nohou mu¬že, který hovořil tak, jak „nikdo nikdy... nemluvil" (J 7,46).

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka