Denní zamyšlení s Písmem

22.2.2020

22. 2. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hospodin je můj pastýř…“


„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“      /Žl 23/
 

Bůh tě chce bezpečně vést po své cestě, promlouvá ve Tvém srdci a vede Tě jako svoji ovečku bezpečně i po obtížných úsecích cest. Ale je důležité nechat se vést.
 

1. čtení: 1Petr 5,1-4
žalm: Žl 23
evangelium: Mt 16,13-19

Zobrazeno 719×

Komentáře

Matonick

K zamyšlení je vybrán 23. žalm, jehož hlavní myšlenkou je Hospodinova pastýřská péče. Je nejznámějším žalmem, který je často zhudebňován. Mezi křesťany a Židy je velmi oblíben. Často se předčítá u Židů v synagoze i u křesťanů při bohoslužbě. Tento žalm je písní důvěry. Slyšíme-li v prvním verši slova „žalm Davidův“ neznamená to bezpodmínečně, že autorem tohoto žalmu byl král David. Není to tedy podpis, ale spíše nadpis. Jinak řečeno: jde o žalm psaný pro krále Davida nebo o králi Davidovi. David je vzorem modlícího se člověka.

Matonick

Žalm začíná vyznáním: „Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám“ (Ž 23,1). Při vyjití z Egypta pobízí Bůh svůj lid jako pastýř: „On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou“ (Ž 95,7). „Jako pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede“ (Iz 40,11). Takto vede Hospodin svůj lid. Stejnou starostlivost projevuje vůči každému věřícímu, kterému pod ochranou Boží nic neschází a který se nemusí ničeho obávat.

Matonick

Nám, křesťanům je také důvěrně známá Ježíšova výpověď zaznamenaná v Janem v kapitole 10 “O dobrém pastýři” Z něho: „Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a ony znají mne, tak jako mne zná Otec a já znám Otce“ (Jan 10,14-15) Obraz dobrého pastýře se přenáší na Ježíše Krista. Můžeme se s ním setkat také jako s výborným hostitelem. Každý člověk má v něm svého ochránce, který ho vyvede z temné rokle životních obtíží.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka