Denní zamyšlení s Písmem

20.3.2020

20. 3. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Přímé jsou Hospodinovy cesty, spravedliví po nich kráčejí.


Asýrie nás nezachrání, na koně nevsedneme, nebudeme již říkat: ´Bohové naši!´ dílu svých rukou. 
                                                   /Oz 13,4/

I my máme často sklon zbožňovat „díla svých rukou“. Přitom schovat se do stínu, který poskytuje Bůh, je dnes stejně osvěžující jako tenkrát v pouštním vedru.

1. čtení: Oz 14,2-10
žalm: Žl 81
evangelium: Mk 12,28b-34

www.vira.cz

Zobrazeno 412×

Komentáře

Matonick

Páteční bohoslužba po 3. neděli postní nabízí v prvním čtení k zamyšlení verše z knihy Oz 14. Autorem je zde OZEÁŠ - prorok “spásného Božího hněvu”. On vidí projevy neutuchající Boží věrnosti věnované svému lidu, která se nenechává odradit ani dlouhotrvajícími hříchy národa. Izrael hřeší modloslužbou, společenskou nespravedlností, mělkou a alibistickou zbožností. Sám Ježíš používá pro její pranýřování Ozeášův citát: „Milosrdenství chci, ne oběť ”. Toto napomenutí je nadčasové pro každého, tedy i pro nás.

Matonick

Prorok označuje každou modlitbu, bohoslužbu, liturgii, které nejsou provázeny milosrdenstvím ke druhým lidem a hlubokým poznáváním Hospodina, především prostřednictvím pokorné a vděčné poslušnosti, za nebezpečný sebeklam. Ozeáš takovouto jednostrannou a povrchní zbožnost přirovnává k obrazům z přírody: Podobá se „jitřnímu obláčku, rose, která hned po ránu mizí, plevám, jež z mlatu odvane vítr, dýmu z komína“. Podle Božího přislíbení zde ovšem Bůh bude při dostatku pokání lidu, osvobozenému od modloslužby „zeleným cypřišem“ (v. 9), v jehož stínu si lid odpočine a získá veškerá dobrodiní jeho lásky.

Matonick

Dosavadní životní praxe lidu však na sebe svolává Boží hněv. Hospodin přesto zůstává lidu věrný i tehdy, kdy jej lid veřejně uráží a ponižuje modloslužbou, povrchní zbožností a společensou nespravedlností. Jeho věrnost a láska k člověku se nyní, kdy selhaly všechny ostatní prostředky, projeví trestem, který nemá být projevem spravedlivé odplaty, ale radikálním pokusem národ odvrátit od moru bezbožnosti a sociálního zla. Bůh je zde Bohem, který usilovně bojuje i za cenu nepochopení ze strany člověka, o lidskou lásku a věrnost, protože jen ty mohou člověka zachránit před zhoubným zlem hříchu a smrti.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka