Denní zamyšlení s Písmem

2.7.2020

2. 7. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“


Vždyť co je snadnější – říci: `Odpouštějí se ti hříchy', nebo říci: `Vstaň a choď '? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy“ – řekl ochrnulému: „Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů!“ 
                                                         /Mt 9,5-6/

Odpuštění hříchů má i mě postavit na nohy. Kéž prožívám po svátosti smíření „dobrou mysl“, radost a údiv!

1. čtení: Am 7,10-17
žalm: Žl 19
evangelium: Mt 9,1-8

www.vira.cz

Zobrazeno 293×

Komentáře

Matonick

Tento příběh v Matoušově evangeliu je dalším ze série divů uzdravení, které bezprostředně následují po Ježíšově kázání na hoře. Těmito příběhy se jako červená nit táhne téma víry. Víry v Ježíšovu moc, v moc přicházejícího království Božího, jehož základní kontury a ideová východiska se rýsují právě v jeho kázání na hoře. Je tomu tak i v našem příběhu, kdy k Ježíšovi přinášejí důvěrou naplnění lidé ochrnutého člověka na lůžku. Evangelisté Lukáš a Marek tuto scénu líčí dokonce tak, že tito lidé rozebrali střechu domu, aby se s ochrnutým k Ježíšovi dostali. Tedy tak velikou naději, doufání a víru v Ježíšovu osobu a s ní přicházející království Boží mají. Jsou to tedy často víra, doufání a modlitby i mnoha jiných, které nás nesou a vedou k záchraně.

Matonick

Někteří jsou udiveni, když Ježíš řekne: „Buď dobré mysli synu, odpouštějí se ti hříchy.“ Je to málo, nebo hodně? Ježíš tímto svým rozhřešením provedl něco zásadního. Odpuštění hříchů není nijak málo. Při odpuštění hříchů se totiž rozhoduje o bytí či nebytí člověka, o smyslu jeho života, o jeho hodnotě, o jeho postavení tváří tvář Bohu, o jeho počátku i konci. Zákoníci, tedy teologové – znalci písma - jsou šokování. Ježíš, obyčejný člověk, tesař z Nazaretu, se tu opovažuje odpouštět hříchy, tedy konat něco, co je ve výlučné pravomoci Boží – to je jednoznačné rouhání! Může člověk takto odpouštět hříchy? Může měnit onen řád věcí, kdy je na Božích váhách zkoumáno srdce každého člověka a jsou váženy jeho skutky tak, aby byl jeho život spravedlivě posouzen?

Matonick

Ježíš kázal evangelium království Božího. Mezi základní kameny tohoto království patří právě odpuštění hříchů jako východisko k vytvoření nového vztahu člověka k Bohu, k sobě samotnému a také k lidem mezi sebou navzájem. Ježíš vyzývá k pokání. Současně nás ujišťuje, že Bůh dárce života je především ochráncem tohoto života. Je tím, kdo nás jako milující spravedlivý otec chce nasměrovat k životu přiznávajícímu si vlastní meze a omezenost, k životu nalézajícímu v odpuštění cestu k počátku nového žití. Ježíš nás ujišťuje, že nebeské váhy spravedlnosti neváží podle lidských představ, ale že jsou nasyceny Boží odpouštějící láskou. Ochrnutému se odpuštěním jeho hříchů otevřela nová životní perspektiva království Božího, která s Ježíšem vstoupila do tohoto světa.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka