Denní zamyšlení s Písmem

22.11.2020

22. 11. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin.


Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase.                                     /Ez 34,11-12/

Největší překvapení, údiv, spočívá právě v Jeho otázkách; mnozí, kteří „s námi nechodí“, budou Pánu 
blízko. Nebudu žárlit? Přijímám Pánovu otevřenost? Uvědomím si, že jeho království již klíčí mezi 
námi…

1. čtení Ez 34,11-12.15-17
V 6. stol. př. Kr. je Izrael ve vyhnanství v Babylonii. Ezechiel nejprve vysvětlil, proč tragické události 
nastaly. Nevěrnost Izraele byla již nesnesitelná. Ale nyní Bůh vyhlašuje milost (kap. 33–39). 34. kapitola 
kritizuje špatné pastýře, kteří místo ovcí pásli sebe. Proto se Hospodin sám stane pastýřem lidu…
Žalm 23
Téma pastýře se odrazí v překrásné modlitbě žalmisty. Tato slova mohou být i naší modlitbou.
2. čtení 1 Kor 15,20-26.28
Svatý Pavel vysvětluje téma posledního soudu. Avšak text postupně dostává spíše charakter oslavy. 
Tato slova lze číst nejen jako věcný popis událostí konce světa, ale i jako velkolepý obraz Božího 
vítězství.
Evangelium Mt 25,31-46
Text navazuje na předchozí neděli a zakončuje Ježíšovo veřejné vystoupení velkolepým obrazem 
posledního soudu. Podobenství odpovídá na zásadní otázku, podle čeho budeme souzeni na konci 
života. Opakování příkladů vlastního nasazení zvyšuje důstojnost a závažnost celé scény.
www.vira.cz
 

Zobrazeno 171×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka