Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Leden 2011

31. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hle, posílám před tebou posla, aby tě opatroval na cestě a aby tě uvedl na místo, které jsem připravil.


30. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?


29. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.


28. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Až do smrti vytrvej v zápase za pravdu a Hospodin Bůh bude bojovat za tebe.


27. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Tvá pře je před ním, jen na něho čekej!


26. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Napřed hleď pochopit, potom kárej. Dokud jsi nevyslechl, neodpovídej.


25. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Neboj se, neděs se, Izraeli, hle, já tě zachráním, i když jsi daleko.


24. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě nedokončíš.


23. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu!


22. 1. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přilni k Hospodinu, neodvracej se od něho, abys nakonec dosáhl vyvýšení.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka