Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Březen 2012

11. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej postavím.“


10. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Samařská žena mu odpoví: „Jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít?“


9. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“


8. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští.


7. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

... To píšeme, aby naše radost byla úplná.


6. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví.


5. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá.


4. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?


3. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."


2. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka