Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Květen 2015

15. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.


14. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu...


13. 5. 2015 15:28
Rubrika: Nezařazené

Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.


9. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato."


8. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Budete požehnáním, až vás zachráním.


7. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.


6. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje.


5. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vyleji svého ducha na každé tělo.


4. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem tě poznal na poušti, ve vyprahlé zemi.


2. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka