Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Listopad 2015

11. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hle, tvá žena bude mít syna.“


10. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu.


9. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nezahanbuj člověka, který pyká za svůj hřích.


8. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví.“


7. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Hospodin sice vysvobodil lid z egyptské země, potom však zahubil ty, kteří neuvěřili.“


6. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč byste měli zemřít, dome izraelský?“


5. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tě strážcem izraelského domu.“


4. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu.“


3. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal.“


2. 11. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Já zachráním své ovce a nikdo je už nebude loupit. Já vykonám soud mezi ovcí a ovcí.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka