Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Květen 2019

11. 5. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Co dává život, je Duch.“


10. 5. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“


9. 5. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Já jsem ten chléb živý…“


8. 5. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven…“


7. 5. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Dal jim jíst chléb z nebe.“


6. 5. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…abyste věřili…“


5. 5. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ „Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: Pas mé…


4. 5. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Já jsem to, nebojte se!“


3. 5. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Já jsem ta cesta, pravda i život.“


2. 5. 2019 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Boha je třeba víc poslouchat než lidi.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka