Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Duben 2021

1. 5. 2021 1:35
Rubrika: Nezařazené

Když to uslyšeli pohané, radovali se a velebili slovo Páně.


30. 4. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nám bylo posláno slovo o té spáse.


29. 4. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za (hříchy) celého světa.


28. 4. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Oddělte mi Barnabáše a Šavla pro dílo, ke kterému jsem je povolal!“


27. 4. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Když se zpráva o tom dostala k sluchu církevní obce v Jeruzalémě, poslali do Antiochie Barnabáše.


26. 4. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tu jsem ve vytržení spatřil vidění


24. 4. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

„I vy chcete odejít?“


23. 4. 2021 11:40
Rubrika: Nezařazené

Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec země.


22. 4. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo věří, má život věčný.


21. 4. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem chléb života!


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka