Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červenec 2021

31. 7. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neutiskujte se navzájem!


30. 7. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin pravil Mojžíšovi


29. 7. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Tvůj bratr vstane.“


28. 7. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Árón a všichni synové Izraele viděli Mojžíše, jak září pleť jeho tváře, a báli se k němu přistoupit.


27. 7. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás.


26. 7. 2021 11:40
Rubrika: Nezařazené

Ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si ze zlata boha.


25. 7. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Dej to lidem, ať se najedí!“


24. 7. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nechte obojí spolu růst až do žní.


23. 7. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce


22. 7. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Viděla jsem Pána!“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka