Denní zamyšlení s Písmem

10.10.2021

10. 10. 2021 11:00
Rubrika: Nezařazené

„Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“


Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku.
/Mk 10,21-22/

Zarmoucený mladík, který odchází od Ježíše, má i dnes mnoho následovníků. Opakem tohoto smutného 
člověka je radostné následování, kdy nehromadím věci, ale zážitky z Boží přítomnosti. Stojí za to, leccos 
si odříci!

1. čtení Mdr 7,7-11
Kniha Moudrosti je nejmladší ve Starém zákoně. Autor v této části „zpívá“ chvalozpěv na moudrost. 
Uvědomuje si, že i král je smrtelný obyčejný člověk. Proto prosí o moudrost, která zde neoznačuje 
vzdělanost či chytrost. Moudrost označuje něco, co má charakter živé Boží milosti, zvláštního daru. 
Přesnější odpověď najdeme až o sto let později v Novém zákoně.
Žalm 90
Teprve když člověk zjistí, že hranice života, času nejsou jen omezením, ale i cestou k moudrosti, může 
naplno zpívat tento žalm. Opřeme se s důvěrou o Boha a připojme se k žalmistovi.
2. čtení Žid 4,12-13
Propracovaný text listu Židům obhajuje legitimitu Kristova kněžství, a tím také vykoupení. Ve 4. kapitole 
předkládá důkazy z Písma. A právě tyto důkazy autor podtrhuje slovy, která dnes čteme. Jde mu o moc 
a sílu Božího slova.
Evangelium Mk 10,17-30
Pokračujeme v textech, které jsou v rámci Markova evangelia věnovány učedníkům. Oni mají především 
porozumět. Život věčný není jen otázkou splnění předpisů (viz Mk 10,2 – minulá neděle). Jde o svobodu 
srdce, v níž opustíme vlastní svět jistot a opřeme se o Boha. Proto je důležité číst nejen první část 
úryvku (Mk 10,17-22), ale i druhou (v. 23-31). Bůh skutečně náš život a naše srdce naplní.
www.vira.cz

Zobrazeno 145×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka