Denní zamyšlení s Písmem

21.11.2021

21. 11. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Ty jsi tedy přece král?“


„Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“           /Jan 18, 36/

Království, které není z tohoto světa, ale přesto je skrze nás v tomto světě přítomné. Rozpor? Na jeho 
řešení mi Pán dává celý život…

1. čtení Dan 7,13-14
V sedmé kapitole knihy proroka Daniela autor využil literární druh apokalypsy. Pomocí barvitých 
fantastických obrazů popisuje scénu konce věků. Nejprve popsal scénu se čtyřmi „zvířaty“ (představují 
čtyři říše, které ohrožují zemi), pak ale vystoupí Bůh, zasedne na trůn, a tito netvorové jsou poraženi. Na 
to navazuje náš text.
Žalm 93
Bůh je Pánem světa. Možná o tom pochybujeme… Ale dnes máme naplno vyznat: Bůh je Král králů, on 
vládne světu a nikdo mu jeho moc nemůže vzít.
2. čtení Zj 1,5-8
Kniha Zjevení je pojata jako dopis. První část našeho textu je vlastně pozdrav – v originále text začíná: 
„Milost a pokoj… od Ježíše Krista, svědka hodného víry…“ Proto končí „Amen“. A tento dopis je psán 
jako povzbuzení pronásledovaným křesťanům: Ježíš přes všechno pronásledování zvítězil. Nebojte se!
Evangelium Jan 18,33b-37
Text je součástí Janova popisu pašijí. Jde tu o každé slovo. Janovská teologie často slova jako král, 
království, pravda… vyzdvihuje a dává jim teologický význam. Pilát zde stejně jako jiní před ním odmítá 
Ježíši naslouchat a vzít vážně jeho i slova o jeho království.
www.vira.cz

Zobrazeno 96×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka