Denní zamyšlení s Písmem

28.11.2021

28. 11. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou.


Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.                  /Lk 21,34-36/

Obstát před Ježíšem, který přijde! Celý život mám na to, abych se na toto setkání připravil. Chci si 
opravdu dávat pozor, aby mé srdce nebylo zatíženo tím, před čím mě on sám varuje.

1. čtení Jer 33,14-16
Prorok Jeremiáš působí v posledním úseku dějin Izraele před pádem do babylonského zajetí (587 př. 
Kr.). Varuje Izrael před přicházející zkázou, ale ten neslyší. Přesto se v jeho proroctví mluví také o nové 
perspektivě. Bůh dá novou smlouvu, na troskách vznikne život.
Žalm 25
Žalm je odpovědí na Boží záměr s člověkem. Bůh chce s člověkem spolupracovat. Ale musíme chtít 
i my.
2. čtení 1 Sol 3,12 – 4,2
1. list Soluňanům (též se označuje jako 1. list Tesalonickým) je nejstarším textem Nového zákona. Pavel 
sám usiloval navštívit Soluňany. Když to nevyšlo, poslal Timotea a nyní slyší, jak statečně si 
společenství vede. Radostně píše tento list a připojuje své přání či požehnání (náš text). Úryvek je zde 
zařazen kvůli zmínce o druhém příchodu našeho Pána.
Evangelium Lk 21,25-28.34-36
21. kapitolou vrcholí Ježíšova slova k zástupům. Od následující kapitoly se bude vyprávět o poslední 
večeři a Ježíšově smrti. Lukáš na konci Ježíšova veřejného působení zařazuje eschatologickou řeč 
(o posledních věcech). Cílem je povzbudit ke statečnosti a odvaze a zabránit propadnutí zmatku, který 
v budoucnosti nastane. Poznamenejme, že „oblak“ byl ve Starém zákoně symbolem Boží přítomnosti.
www.vira.cz

Zobrazeno 355×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka