Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

16. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá.


15. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.


14. 10. 2011 0:00

Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“


13. 10. 2011 0:00

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.


12. 10. 2011 0:00

Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium:


11. 10. 2011 0:00

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské.


10. 10. 2011 0:00

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn.


9. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře.


8. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali.


7. 10. 2011 0:00

Také když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli.


« novější 1 97 192 276 277 278 279 280 281 282 288 383 starší »

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka