Denní zamyšlení s Písmem

24. 9. 2009

24. 9. 2009 6:00
Rubrika: O Slově na den

1 Tim 4,12-16 Těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen sobě, ale i svým posluchačům.


Být knězem nebo dokonce biskupem  není církevní kariéra, jak si mnozí ve světě i v církvi myslí. Není to znamení úspěchu a cesta k pohodlnému životu. Když se věci daří, je to krásné. Ale často jsou pastýři církve konfrontováni s neúspěchem, bolestí a zlem v mnoha jiných podobách. Dokonce můžeme říci, že jsou více vystaveni útokům Zlého, protože mají být tak blízko Svatému.   Chci tě dnes poprosit v modlitbě o upřímná slova odpuštění. Přijmi mé vyznání, že my, kněží, nenaplňujeme vždy ten úkol, který nám Ježíš svěřil. Chci tě požádat o odpuštění za všechna kněžská selhání a pohoršení, které tě mohly zmást a zatemnit ti pohled na Ježíše. Přijmi, prosím, slova prosby o odpuštění za všechno to, kde představení církve nesplňují nároky evangelia. Vím, jak křehký a citlivý je život lidské duše a jak necitlivě někdy přistupuji k druhým lidem. Neomlouvám své chyby a chyby svých bratří, prosím za odpuštění.   
Pros v modlitbě za biskupy a kněze, abychom se nebáli pravdivě hlásat učení evangelia. Když to budeme dělat, nebudeme populární, nebudeme úspěšní podle měřítek světa a výkazů duchovní správy. Je pro nás - stejně jako pro každého člověka – těžké vzdát se cesty, kdy nás druzí chválí a obdivují.  Pros za moc Božího Ducha, která promění srdce pastýřů, aby byla podobná Srdci Ježíšovu.

Každá troška lásky navíc mezi lidmi, v lidské rodině dětí Božích, je tisíckrát cennější, mnohotisíckrát důležitější než všechny hmotné statky tohoto světa. (Charles de Foucauld)

Sdílet

Komentáře

akrimka Jsou to slova pro nás pro všechny, kdo jsme \"apoštoly dobrých zpráv\", kdo šíříme víru ve svém volném čase a kážeme aktivně evangelium. Díky za ně, Pane:-)

František Čech (zvoník) Mockrát děkuji za tento článek.

bozoe Bohu diky za tato slova ! moc je potřebuju slyšet.

Eva66 Zasvěťte se Panně Marii za kněze a ponesete s nimi jejich kříž a každé utrpení obětujte s Ježíšem za spásu jednoho z nich.

Markéta Pavelková Je fakt skvělé tohle číst! <br />
I pro nás je často moc težké našim kněžím odpustit, když nám opravdu kolikrát svým chováním zatemňují pohled na Ježíše. <br />
Díky za ta slova!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka