Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Únor 2010

3. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat.


2. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Každý ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil.


1. 3. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

V Hospodinu měj svoji rozkoš – on touhy tvého srdce naplní!


28. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.


27. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo z vás se bojí Hospodina a poslouchá jeho služebníka?


26. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zapomínáš na Hospodina, který tě učinil, který roztáhl nebesa a položil základy země.


25. 2. 2010 2:54
Rubrika: O Slově na den

Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.


24. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje


23. 2. 2010 0:02
Rubrika: O Slově na den

Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.


22. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka