Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Duben 2011

21. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vyjděme tedy s ním za hradby, nesouce jeho potupu. Vždyť zde nemáme trvalý domov, nýbrž vyhlížíme město, které přijde.


20. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jako ženu opuštěnou a na duchu ztrápenou tě Hospodin povolal, ženu mladosti, jež byla zavržena, praví Bůh tvůj.


19. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin potěší Sijón, potěší všechna jeho místa, jež jsou v troskách.


18. 4. 2011 0:16
Rubrika: O Slově na den

Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.


17. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.


16. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš."


15. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem!


14. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!


13. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!


12. 4. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zasnoubím si tě navěky... a poznáš Hospodina.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka