Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Květen 2011

11. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.“


10. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil.


9. 5. 2011 8:46
Rubrika: O Slově na den

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.


8. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali.


7. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“


6. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.


5. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.


4. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.


3. 5. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky.


2. 5. 2011 7:49
Rubrika: O Slově na den

Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka