Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Červenec 2012

21. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Proto nyní, Bože, posilni mé ruce!“


20. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nyní se tedy ze srdce a z duše dotazujte Hospodina, a dejte se do budování svatyně Boha Hospodina.


19. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nechť nakloní naše srdce k sobě...


18. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou."


17. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život.


16. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slávu.“


15. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pane, ukaž nám své milosrdenství!


14. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Udeříš do skály a vyjde z ní voda, aby lid mohl pít.“


13. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.


12. 7. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka