Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Srpen 2013

31. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý.


30. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Všechna moudrost je od Hospodina a je s ním navěky.


29. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh ti při práci tvých rukou žehnal; znal tvé putování touto velikou pouští.


28. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.


27. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko?


26. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dejte se do díla, neboť jsem s vámi, je výrok Hospodina zástupů.


25. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena.


24. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása.


23. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho.


22. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

To mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka