Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Srpen 2013

21. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.


20. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží.


19. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboť Bůh ukáže tvou nádheru všemu pod nebem."


18. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vytrvale běžme o závod, který je nám určen.


17. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti.


16. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Proto nyní, Bože, posilni mé ruce!“


15. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?


14. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

S ním je paže lidská, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, aby nám pomohl.


13. 8. 2013 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť Hospodin ubožáky slyší, nepohrdá svými, když jsou uvězněni.


12. 8. 2013 0:03
Rubrika: Nezařazené

„Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka