Denní zamyšlení s Písmem
15. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?"


14. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"S ním je paže lidská, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, aby nám pomohl."


13. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Vždyť Hospodin ubožáky slyší, nepohrdá svými, když jsou uvězněni."


12. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“


11. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme."


10. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"On musí růst, já však se menšit."


9. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Neztrácej odvahu! Jako jsi svědčil o mně v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě.“


8. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí!"


7. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Odpusť svému bližnímu, pokud ti ukřivdil; až ty budeš jednou prosit, budou i tobě hříchy odpuštěny."


6. 8. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka