Denní zamyšlení s Písmem
4. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem tě poznal na poušti, ve vyprahlé zemi.


2. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.


1. 5. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou; z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši.


30. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku.


29. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

V nikom jiném není spásy.


28. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“


25. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ona však dala ze svého nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být živa.


24. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Uschne tráva, květ opadne, ale slovo Hospodinovo zůstává na věky.


23. 4. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

V bázni před ním žijte dny svého pozemského života.


22. 4. 2015 0:23
Rubrika: Nezařazené

Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka