Denní zamyšlení s Písmem
26. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.


25. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Prosím, aby jste mohli poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání."


24. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků.


23. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry, sami sebe zkoumejte.


22. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.


20. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas,nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru.


19. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.


18. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Odpověděl jim: „Pojďte a uvidíte!“


17. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc."


16. 6. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka