Denní zamyšlení s Písmem
8. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.


7. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: „Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží.


6. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Odlož roucho smutku a trápení a navěky se oblékni důstojností slávy od Boha. Neboť Bůh ukáže tvou nádheru všemu pod nebem.


5. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ne každý, kdo mi říká: ‘Pane, Pane!’, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce.


4. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.


3. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ti všichni nás chtěli zastrašit. Říkali si: „Upustí od díla a ono se neuskuteční.“ „Proto nyní, Bože, posilni mé ruce!“


2. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jdi a jednej také tak.“


1. 3. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a neděste se asyrského krále ani toho hlučícího davu, který je s ním. S námi je někdo větší než s ním."


28. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vždyť Hospodin ubožáky slyší, nepohrdá svými, když jsou uvězněni.


27. 2. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka