Denní zamyšlení s Písmem
22. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.


21. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budete mě hledat a naleznete mě


20. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním.


19. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému.


18. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat.


17. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě.


16. 8. 2010 0:41
Rubrika: O Slově na den

Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život.


16. 8. 2010 0:37

Jo,jo, zajdi si do kostela, dobře si prohlédni všechny sochy a vyobrazení svatých a začni se sebou něco dělat. Ze začátku bys měl/a změnit ohoz. Jelikož většina těch soch či obrazů znázorňuje řeholníky, měl/a bys, pokud rovnou do nějakého řádu…


15. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pane, neobtěžuj se; vždyť nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu.


14. 8. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka