Denní zamyšlení s Písmem
16. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem.


15. 2. 2010 0:22
Rubrika: O Slově na den

Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.


14. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!“


13. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří království Boží.


12. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší v království nebeském.


11. 2. 2010 1:05
Rubrika: O Slově na den

Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu.


10. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujem.


9. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí.


8. 2. 2010 0:16
Rubrika: O Slově na den

Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný


7. 2. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dle vlastního výběru


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka