Denní zamyšlení s Písmem
16. 9. 2010 0:14
Rubrika: O Slově na den

Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým.


15. 9. 2010 23:17
Rubrika: Nezařazené

Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně.


12. 9. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte.


11. 9. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Uvádím tě na cestu, po níž půjdeš.


10. 9. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není.


9. 9. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Nemají pokoj svévolníci,“ praví Hospodin.


8. 9. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém.


7. 9. 2010 6:42
Rubrika: O Slově na den

Já, já jsem váš utěšitel. Já, Hospodin, tvůj Bůh, vzdouvám moře, až jeho vlny hlučí.


6. 9. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Setřes prach a povstaň, usídli se, Jeruzaléme, rozraz pouta na své šíji, zajatá dcero sijónská.


5. 9. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka