Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

19. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého.“


18. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Opásals mě statečností k boji.“


17. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt navěky.“


16. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“


15. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…já nejsem z tohoto světa.“


14. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Já jsem světlo světa.“


13. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“


12. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Vždyť tobě jsem předložil svůj spor.“


11. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Vyhýbej se zlu a konej dobro!“


10. 3. 2016 0:00
Rubrika: Nezařazené

„…cožpak může matka zapomenout na své dítě…?“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka