Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

13. 9. 2011 0:53
Rubrika: O Slově na den

I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: „Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.“


12. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Co je ti, Hagaro? Neboj se! Bůh slyšel hlas chlapce na tom místě, kde je."


11. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.


10. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí.


9. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.


8. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší?"


7. 9. 2011 4:12
Rubrika: O Slově na den

Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči.


6. 9. 2011 10:34
Rubrika: O Slově na den

Milovat Jej z celého srdce, z celého rozumu i z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než přinášet Bohu oběti a dary.


5. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Duch ho vodil po poušti čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel.


4. 9. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Naplněním zákona je tedy láska.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka