Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

19. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Opři se o dnešní Boží slovo.


18. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zkus dnes pozvat Pána do své obtížné situace. On tam s Tebou stejně je, ale kvůli sobě ho tam zkus vědomě pozvat, celou mu ji odevzdej. Nejsi sám/sama. Pokud žádnou takovou situaci neprožíváš ani Tě nenapadá, vstup do Boží přítomnosti, pozvi ho do…


17. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zastav se, v klidu pročti celý žalm a zůstaň s Hospodinem u toho, co je pro Tebe důležité. Neboj se třeba stále dokola opakovat jeden verš jako svoji modlitbu, prosbu, volání, vyznání, dík…


16. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Žalmista svědčí o tom, že Bůh je s ním, že se na něj může spolehnout v jakékoli situaci života. Celý žalm se v klidu pomodli, zůstaň s jeho testem a vrať se k tomu verši či slovu, které Tě zasáhlo nebo pro Tebe bylo důležité. Vyjdi s ním do dnešního…


15. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh je s Tebou tady a teď. Ne jen v kostele, ne jen když se modlíš, ne jen když jsi po zpovědi, ale tady a teď. Chce se s Tebou setkat tam, kde právě jsi.


14. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vytrvej, s pohledem upřeným na Ježíše.


13. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pokus se tu větu proniknout.


12. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přistup směle k trůnu milost...


11. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vrať se dnes k textu, který pro tebe byl v posledních dnech důležitý a dovol mu, aby tě utěšil, povzbudil, usvědčil, zasáhl.


10. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

On se tě nevzdá ať ti to přijde jakkoliv.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka