Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Prosinec 2009

5. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

6.den Mt 24,36-44 36O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.


4. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

5.den Ř 13,11-14 11Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili.


3. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

4.den Mt 24,15-35 15Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém – kdo čteš, rozuměj –


2. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

3.den Iz 11,1-5 1I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce.


1. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

2.den Mt 24,3-14 3Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka